Strona główna » NOWOŚCI » Zbiór zadań z podstaw rachunkowości – ujęcie praktyczne NOWOŚĆ!

Zbiór zadań z podstaw rachunkowości – ujęcie praktyczne NOWOŚĆ!


60,00 PLN
netto
63,00 PLN
brutto
Dodaj sztuk
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości – ujęcie praktyczne<font color=red><b><i> NOWOŚĆ!</i></b></font>

Monika Chodoń, Katarzyna Zasiewska

 

Niniejszy zbiór zadań ma służyć jako pomoc dydaktyczna, ułatwiająca zrozumienie podstawowych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz procedur sporządzania sprawozdań finansowych. Dobór treści oraz układ (struktura) niniejszego zbioru zadań są skorelowane i spójne z opracowaną przez autorki książką wykładową Podstawy rachunkowości – ujęcie praktyczne. Zawarte w zbiorze zadania zostały podzielone na dwie części: część pierwsza obejmuje zadania do samodzielnego rozwiązywania, z kolei część druga – zadania z proponowanymi rozwiązaniami. Dodatkowo do zbioru załączone zostały wykaz kont księgi głównej opracowany dla celów szkoleniowych oraz przykładowe wzory podstawowych dowodów księgowych. Książka ta jest adresowana przede wszystkim do słuchaczy kursu „Podstawy rachunkowości” prowadzonego przez Stowarzyszenie Księgowych

w Polsce, jednak z uwagi na wachlarz prezentowanych zagadnień może być z powodzeniem wykorzystywana przez studentów i słuchaczy różnych kierunków studiów, którzy są zainteresowani zdobyciem lub pogłębieniem praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości. 
 

Książka polecana na I stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.

 

Liczba stron: 251

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-7228-418-1