Strona główna » -PEŁNA OFERTA- » Zamknięcie roku 2017

Zamknięcie roku 2017


180,00 PLN
netto
189,00 PLN
brutto
Dodaj sztuk
Zamknięcie roku 2017

Już po raz 23 ukazało się zaktualizowane i rozszerzone wydanie renomowanego przewodnika nt. sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, jakim jest książka "Zamknięcie roku 2017".

 

W tegorocznym wydaniu omawiane są m.in. takie tematy jak:

● roczne sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych

● roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej

● rachunek przepływów pieniężnych - jak sporządzać w jednostkach małych

● prezentacja sprawozdań – finansowego i z działalności

● podział zysku w spółce – opodatkowanie

 

Spis treści:

Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności – postać, zatwierdzanie, udostępnianie – Zdzisław Fedak

Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego – Zdzisław Fedak

Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego – Maria Borkowska

Bilans – Zdzisław Fedak

Rachunek zysków i strat – Zdzisław Fedak

Dodatkowe informacje i objaśnienia – Maria Borkowska

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – Justyna Adamczyk

Roczne sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych (załącznik nr 6 do ustawy) – Ewa Stopczyńska

Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej – Ewa Hrebin

KSR 1 - Rachunek przepływów pieniężnych (dodatkowo - jak sporządzać w małych jednostkach)

Odroczony podatek dochodowy – Katarzyna Jędrzejewska

Sprawozdanie z działalności - komentarz do działań w roku obrotowym, ocena perspektyw – Przemysław Mućko

Deklaracja kontynuowania działalności przez jednostkę – Stanisław Hońko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas

Prezentacja rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności – Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Magdalena Soboń

Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej w 2017 r. – Monika Markisz, Anna Koleśnik

Objęcie oraz zbycie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego – opodatkowanie podatkiem dochodowym – Anna Koleśnik, Monika Markisz

Podział zysku w spółce – opodatkowanie – Edyta Głębicka, Anna Lubecka

Wykaz obowiązków podatnika i płatnika – Edward Kosakowski, Katarzyna Jędrzejewska

 

ISBN: 978-83-63251-20-8

Liczba stron: 695

Oprawa: miękka

Format: A4