Strona główna » -PEŁNA OFERTA- » Sprawozdania finansowe i ich analiza

Sprawozdania finansowe i ich analiza


60,00 PLN
netto
63,00 PLN
brutto
Dodaj sztuk
Sprawozdania finansowe i ich analiza

Waldemar Gos, Magdalena Janowicz, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas

 

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej sporządzania i analizy sprawozdania finansowego. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian kapitału (funduszu) własnego, sprawozdania z działalności i konsolidację sprawozdań finansowych. W publikacji w ciekawy sposób omówiono znaczenie analizy finansowej jako narzędzia do oceny kondycji ekonomicznej jednostki gospodarczej oraz wykorzystanie analizy wskaźnikowej i dyskryminacyjnej w ocenie sytuacji przedsiębiorstwa. Uzupełnieniem treści prezentowanych w niniejszej książce są zadania zaprezentowane w opracowaniu zatytułowanym Sprawozdania finansowe i ich analiza. Zbiór zadań.

Książka jest polecana nie tylko dla osób, które chcą uzyskać certyfikat zawodowy głównego księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ale jest również przydatna dla studentów kierunku „Finanse i rachunkowość” i wszystkich osób zajmujących się zawodowo prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Autorami podręcznika są pracownicy naukowo–dydaktyczni Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

 

Książka polecana na III stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.

 

Liczba stron: 244

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-7228-421-1