Strona główna » NOWOŚCI » Rachunkowość dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne NOWOŚĆ!

Rachunkowość dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne NOWOŚĆ!


81,90 PLN
netto
86,00 PLN
brutto
Dodaj sztuk
Rachunkowość dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne<font color=red><b><i> NOWOŚĆ!</i></b></font> Rachunkowość dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne<font color=red><b><i> NOWOŚĆ!</i></b></font>

Agnieszka Cicha, Katarzyna Zasiewska

 

Niniejsza publikacja, dostarczając możliwie wszechstronnych informacji o rachunkowości finansowej, rachunku kosztów oraz sprawozdawczości finansowej, jest skierowana przede wszystkim do szerokiego kręgu praktyków rachunkowości – zarówno dążących do uzyskania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością (głównie samodzielnego księgowego), jak również chcących pogłębić i zaktualizować swą wiedzę. Tematyka książki oraz układ poszczególnych rozdziałów są dostosowane do programu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości (II stopień w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej opracowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce). Zagadnienia prezentowane w niniejszej książce są skorelowane, w zakresie treści merytorycznych oraz struktury i uporządkowania prezentowanych zagadnień, z opracowanym przez autorki zbiorem zadań zatytułowanym Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne. Obie publikacje są kompatybilne i wzajemnie się uzupełniają.

 

Książka polecana na II stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.

 

Liczba stron: 426

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-7228-419-8