Strona główna » NOWOŚCI » Podstawy rachunkowości – ujęcie praktyczne NOWOŚĆ!

Podstawy rachunkowości – ujęcie praktyczne NOWOŚĆ!


55,00 PLN
netto
57,75 PLN
brutto
Dodaj sztuk
Podstawy rachunkowości – ujęcie praktyczne<font color=red><b><i> NOWOŚĆ!</i></b></font> Podstawy rachunkowości – ujęcie praktyczne<font color=red><b><i> NOWOŚĆ!</i></b></font>

Monika Chodoń, Katarzyna Zasiewska

 

Zakres tematyczny niniejszego opracowania obejmuje podstawy rachunkowości. Publikacja jest adresowana zarówno do grona czytelników, którzy rozpoczynają naukę rachunkowości, jak i tych, którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę z tej dziedziny. Układ poszczególnych rozdziałów książki jest dostosowany do programu kursu „Podstawy rachunkowości” prowadzonego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. W celu przejrzystego wyjaśnienia poruszanych zagadnień przygotowane zostały praktyczne przykłady liczbowe oraz schematy księgowań. Dodatkowo do książki załączone zostały opracowany dla celów szkoleniowych wykaz kont księgi głównej oraz wzory bilansu i rachunku zysków i strat (zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości). Zagadnienia prezentowane w niniejszej książce są skorelowane, w zakresie doboru treści oraz uporządkowania prezentowanych zagadnień, z przygotowanym przez autorki zbiorem zadań zatytułowanym Zbiór zadań z podstaw rachunkowości – ujęcie praktyczne.
 

Książka polecana na I stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.

 

Liczba stron: 282

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-7228-417-4