Strona główna » -PEŁNA OFERTA- » Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego


58,09 PLN
netto
61,00 PLN
brutto
Dodaj sztuk
Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Władysław Fałowski, Maciej Frendzel

 

Książka stanowi najbardziej aktualne kompendium wiedzy na temat zmian krajowego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Część I opracowania ma charakter przewodnika po zmianach polskiego prawa bilansowego,  szczególnie ustawy o rachunkowości i najważniejszych przepisów wykonawczych. Służy ona omówieniu przesłanek, zakresu, treści i skutków tych zmian, szczególnie dla sporządzających sprawozdanie finansowe, biegłych rewidentów je badających oraz potencjalnych użytkowników. W części II zostały zaprezentowane zmiany do MSSF/MSR oraz nowe standardy międzynarodowe, które w różnym stopniu dotykają lub będą dotykać podmioty stosujące MSR jako podstawę sprawozdawczości finansowej.

 

Publikację uzupełniają aneksy dostępne na stronie internetowej wydawcy http://pliki.skwp.pl/prawo_bilansowe.

 

Opracowanie przygotowano głównie na potrzeby obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, ale będzie także bardzo przydatne dla księgowych, dyrektorów finansowych, kandydatów na biegłych rewidentów i wszystkich pasjonatów rachunkowości.

 

Liczba stron: 164

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-7228-412-9